Föreningar
Radio Solsta
Sända närradio
92,2Sända Närradio

Vem kan börja sända radio? I stort sett alla som kan bilda en ideell förening!
Läs mer om hur man går till väga här...

Att bilda en närradioförening.doc
 
By Pudeln © 2007 2023-11-28