Föreningar
Radio Solsta
Sända närradio
92,2Tyvärr har sändningarna över 92,2 upphört vid årskiftet 2023/2024.


Vägen har en ny hemsida under uppbyggnad som redan nu kan lyssnas till via:
radiovagen.com
Radio Vägen
Föreningar

Kunskapsradion
Kunskapsradion sänder: Se programtablå, 18.00-ca 21.00
054-10 16 40
http://www.kunskapsradion.nu
kunskapsradion@gmail.com

Maila Kunskapsradion från:
Hemsidan
Outlook
Direktsänder kommunfullmäktiges samanträden, Karlstad kommun, Hammarö kommun och Forshaga kommun, även via internet.

För att se vår programtablå klicka här

Besöksadress:
Gjuteriet

Postadress:
Verkstadsgatan 1
Herrhagen
652 19 KARLSTAD

Org. nr:
Kunskapsradion
874001-8794

PlusGiro:
21 20 77-2
 


Föreningar - Programtablå
 
By Pudeln © 2007 2024-02-28